3.0 mm ball

3.0 mm ball

M2 stylus, 3.0 mm ball

Display per page
Sort by
1 - 36 of 75 results

TM2-3010

$48.00 *

TM2-3040-G

$61.00 *

TM2-3051.5-C

$70.00 *

TM2-3010-SN

$78.00 *

TM2-3031.5-G

$59.00 *

TM2-3041.5-G

$100.00 *

TM2-3011.5

$48.00 *

TM2-3011.5-S

$21.00 *

TM2-3060-C

$66.00 *

TM2-3011.5-SN

$78.00 *

TM2-3050-G

$61.00 *

TM2-3070-C

$66.00 *

TM2-3020

$48.00 *

TM2-3031.5-C

$70.00 *

TM2-3031.5-G-Z

$89.00 *

TM2-3020-SN

$78.00 *

TM2-3051.5-C-SN

$100.00 *

TM2-3041.5-G-SN

$130.00 *

TM2-3050-C

$61.00 *

TM2-3031.5-C-SN

$100.00 *

TM2-3041.5-G-Z

$130.00 *

TM2-3024

$48.00 *

TM2-3031.5-C-Z

$100.00 *

TM2-3040-G-SN

$91.00 *

TM2-3030

$48.00 *

TM2-3051.5-C-Z

$100.00 *

TM2-3040-G-Z

$91.00 *

TM2-3031.5

$48.00 *

TM2-3050-C-SN

$91.00 *

TM2-3050-G-SN

$91.00 *

TM2-3041.5

$50.00 *

TM2-3050-C-Z

$91.00 *

TM2-3050-G-Z

$91.00 *

TM2-3050

$50.00 *
* Prices plus sales tax, plus delivery
1 - 36 of 75 results

Carbide stem

M2 stylus, 3.0 mm ball, carbide shaft

Ceramic stem

M2 stylus, 3.0 mm ball, ceramic shaft